Medzinárodná odborná konferencia 2018

Pridané: 1. februára 2021

"Progresívne prístupy a metódy zvyšovania efektívnosti a výkonnosti organizácií"

Slovenská asociácia procesného riadenia organizuje v spolupráci s občianskymi združeniami BPUGTM SLOVENSKO, CloudPartners Slovakia a Fakultou managementu Univerzity Komenského v Bratislave v dňoch 4. a 5. 10. 2018 medzinárodnú odbornú konferenciu v malebnom prostredí slovenských hôr, vo Vrátnej doline (Hotel BOBOTY,www.hotelboboty.sk), pod vyššie uvedeným názvom so zameraním na:

  • zavádzanie inovatívnych prístupov k riadeniu procesov (Business Process Management) a ich aplikáciu v praxi,
  • efektívne riadenie organizácií s využitím dátovej analytiky,
  • implementáciu GDPR (nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov) v praxi,
  • identifikáciu vplyvov GDPR na fungovanie/procesy organizácie.

Súvisiace dokumenty: