Členstvo v SAPRIA

Prečo sa stať členom SAPRIA


V prípade, že vaša organizácia má záujem optimalizovať náklady organizácie a zvyšovať výkonnosť svojich procesov, prípadne zaviesť procesné riadenie alebo ak vaša organizácia už zavádza procesné riadenie a má záujem ďalej zlepšovať jeho implementáciu, optimalizovať náklady organizácie a zvyšovať výkonnosť svojich procesov, členstvom v SAPRIA vaša organizácia a jej zamestnanci získavajú:


> Zľavu vo výške 20 % na všetky úrovne certifikácie SAPRIA.
> Zľavu vo výške 20 % na účastnícky poplatok na konferencie, workshopy a semináre organizované, resp. spoluorganizované, občianskym združením SAPRIA.
> Ročné predplatné odborného časopisu "Procesný manažér".
> Prístup do odbornej elektronickej knižnice SAPRIA s množstvom užitočných informácií z celého sveta z oblasti BPM.
> Prístup k recenziám dostupných softvérových nástrojov v oblasti BPM na trhu, publikovaných na internetovom portáli SAPRIA, s možnosťou odborného poradenstva pri ich výbere.

 

Chcem sa stať členom SAPRIA

V prípade, že máte záujem stať sa členom SAPRIA (individuálne členstvo - fyzické osoby, kolektívne členstvo - právnické osoby), vyplňte, prosím, prihlášku pre dané členstvo v elektronickej podobe a zašlite ju mailom na adresu vladimir.galisin@sapria.sk alebo poštou na adresu: Slovenská asociácia procesného riadenia, o.z., Timonova 27, 04001 Košice.

 

Prihláška za kolektívneho člena SAPRIA

Prihláška za kolektívneho člena (doc) >>>

Prihláška za kolektívneho člena (pdf) >>>

On-line prihláška za kolektívneho člena >>>

 

Prihláška za individuálneho člena SAPRIA

Prihláška za individuálneho člena (doc) >>>

Prihláška za individuálneho člena (pdf) >>>

On-line prihláška za individuálneho člena >>>

 

Členské poplatky:

Individuálne členstvo: fyzická osoba – študent: 16,60 € (500,09 Sk)

fyzická osoba: 33,20 € (1000,18 Sk)

Kolektívne členstvo: právnická osoba – vysoká škola: 100,00 € (3012,60 Sk)

právnická osoba do 100 zamestnancov: 232,50 € (7004,30 Sk)

právnická osoba nad 100 zamestnancov: 398,50 € (12005,21 Sk)

 

Zoznam členov SAPRIA si môžete pozrieť TU