Slovenská asociácia
procesného riadenia

nezávislá odborná organizácia, ktorá združuje profesionálov,
inštitúcie a záujemcov v oblasti procesného riadenia

Aktuality
13. októbra 2021 Medzinárodná odborná konferencia "Progresívne prístupy a metódy zvyšovania efektívnosti a výkonnosti organizácií"

Slovenská asociácia procesného riadenia v spolupráci s občianskym združením  BPUGTM SLOVENSKO a s Fakultou managementu Univerzity Komenského v Bratislave nebude v roku 2021 organizovať medzinárodnú odbornú konferenciu pod vyššie uvedeným názvom z dôvodu opatrení a obmedzení súvisiacich s pandémiou COVID 19.


Kto sme ?


Slovenská asociácia procesného riadenia (SAPRIA) je nezávislá odborná organizácia, ktorá združuje profesionálov, inštitúcie a záujemcov v oblasti procesného riadenia. Vznik asociácie je datovaný do roku 2005, činnosťou však plynule nadväzuje na vedecko-výskumnú, publikačnú a vzdelávaciu aktivitu členov predsedníctva a členskej základne.

Poslaním asociácie je presadzovať myšlienky procesného riadenia
(Business Process Management).

  • certifikácia procesných manažérov

  • organizovanie medzinárodnej konferencie Procesné riadenie

  • audity projektov BPM/BPR

  • vydávanie časopisu Procesný manažér

  • elektronická knižnica o procesnom riadení

  • edičná činnosť v oblasti procesného riadenia

  • vedecko-výskumná činnosť v oblasti procesného riadenia

Naše poslanie

Štandardizovať, profesionalizovať a rozvíjať trh procesného riadenia na Slovensku.