Generálni partneri

Generálni partneri SAPRIA vytvárajú vhodné podmienky na celkový rozvoj a stabilné fungovanie Slovenskej asociácie procesného riadenia prostredníctvom finančnej podpory.

 

V prípade vášho záujmu stať sa generálnym partnerom SAPRIA, prosíme, kontaktujte sa s nami. Radi si s vami dohodneme osobné stretnutie a predstavíme vám všetky možnosti spolupráce.

 

Kontaktná osoba pre partnerstvo občianskeho združenia SAPRIA

RNDr. Ján Sabol, PhD, predseda predsedníctva (jan.sabol@sapria.sk)