Softvérové nástroje BPM

ADONIS
Charakteristika softvéru - nástroj pre BPM, ktorý pomáha zefektívniť podnikové procesy a reštrukturalizovať Vašu organizáciu
Výrobca softvéru - BOC Information Systems GmbH, Rakúsko, http://boc-eu.com/index.jsp

AllFusionR Process Modeler
Charakteristika softvéru - nástroj na detailné mapovanie procesov, ktorý uľahčuje vývoj a udržiavanie manažérskych a informačných systémov
Výrobca softvéru - Computer Associates International, Inc., USA, www.ca.com

ARIS Toolset
Charakteristika softvéru - líder na trhu BPR nástrojov podporujúci modelovanie aj implementáciu
Výrobca softvéru - IDS Sheer AG, Nemecko, www.ids-scheer.com

ATTIS
Charakteristika softvéru - sada navzájom prepojených softvérových nástrojov na podporu riadenia výkonnosti firiem a organizácií súkromného a verejného sektora (Moduly: BPM – procesné riadenie, MBO – meranie výkonnosti, MOT – hodnotenie a motivácia).
Výrobca softvéru - ATTIS software s.r.o., Hanušova 100/10, 779 00 Olomouc, https://www.attis.cz/software

Corporate Modeler 10
Charakteristika softvéru - nástroj na analýzu, simuláciu a optimalizáciu podnikových procesov
Výrobca softvéru - Casewise System Ltd., Veľká Británia, www.casewise.com


Designer
Charakteristika softvéru - nástroj na modelovanie a simuláciu podnikových procesov
Výrobca softvéru - Interfacing Technologies Corporation, Canada, www.interfacing.com

Enterprise Modeller v3.0
Charakteristika softvéru - integrovaný nástroj modelovania podnikových procesov
Výrobca softvéru - Business Integration Technology Ltd., Veľká Británia, www.bituk.com


ENVISION
Charakteristika softvéru - nástroj pre BPM
Výrobca softvéru - Future Tech Systems, Inc., USA, www.future-tech.com/index.htm


Holocentric Modeler
Charakteristika softvéru - nástroj na modelovanie podnikových procesov a definovanie vzťahov vo všetkých organizačných zložkách
Výrobca softvéru - Holocentric, Austrália, www.holocentric.com

iGrafx
Charakteristika softvéru - nástroj na analýzu, optimalizáciu a riadenie podnikových procesov
Výrobca softvéru - iGrafx, USA, www.igrafx.com

MEGA Suite
Charakteristika softvéru - nástroj na analýzu a modelovanie podnikových procesov
Výrobca softvéru  - MEGA International, Francúzsko, www.mega.com

MooD Transformation Toolset
Charakteristika softvéru - nástroj na modelovanie, dynamickú simuláciu a analýzu podnikových procesov
Výrobca softvéru - The Salamander Organization, Ltd., Veľká Británia, www.tsorg.com

PowerDesigner
Charakteristika softvéru - nástroj pre obchodne orientovanú procesnú analýzu, ktorá umožní identifikovať kľúčové miesta a funkcie podniku a ponúka tiež integrované prostredie pre dátovú a objektovú analýzu informačných systémov
Výrobca softvéru - Sybase Inc., USA, www.sybase.com

Process Simulator
Charakteristika softvéru - nástroj na analýzu, simuláciu a reengineering procesov
Výrobca softvéru - ProModel Solutions, USA, www.promodel.com

ProcessWizard
Charakteristika softvéru - nástroj na definovanie podnikových procesov v súvislosti so supply chain management, customer relationship management, and product lifecycle management processes
Výrobca softvéru - ProcessWizard Ltd., USA, www.process-wizard.com

ProVision
Charakteristika softvéru - nástroj na analýzu, modelovanie a simuláciu všetkých podnikových aspektov - stratégia, procesy, systémy a technológie.
Výrobca softvéru - Proforma Corporation, USA, www.proformacorp.com

QPR ProcessGuide
Charakteristika softvéru - nástroj na podporu procesného manažmentu od identifikácie, zobrazovania, simulácie, merania a zlepšovania procesov
Výrobca softvéru - QPR Software Plc., Helsinki, www.qpr.com

SIMPROCES
Charakteristika softvéru - nástroj na analýzu, modelovanie, simuláciu, reengineering podnikových procesov
Výrobca softvéru - CACI Products Company, USA, www.simprocess.com

System Architect
Charakteristika softvéru - podrobný a výkonný modelovací nástroj
Výrobca softvéru - Popkin Software, USA, www.popkin.com

Visio
Charakteristika softvéru - nástroj na vizuálizáciu procesov, systémov a komplexu informácií
Výrobca softvéru - Microsoft Corporation, www.microsoft.com

WebSphere Busines Modeler
Charakteristika softvéru - nástroj na modelovanie, simuláciu a analýzu podnikových procesov, definovanie organizácie, zdrojov a podnikateľských jednotiek
Výrobca softvéru - IBM Corporation, USA, www.ibm.com

WorkFlow Modeler
Charakteristika softvéru - integrovaný nástroj modelovania a simulácie procesov
Výrobca softvéru - Meta Software Corporation, USA, www.metasoftware.com