Užitočné odkazy

Názov článku

New approaches to aggregation of indicators at performance evaluation using the Balanced Scorecard methodology (anglický jazyk)
Vedecký časopis „Procesný manažér“, ročník VIII, číslo 1/2013.
ISSN: 1336-8680.

Multikriteriálne hodnotenie výkonnosti a Balanced Scorecard (slovenský jazyk)
Vedecký časopis „Výkonnosť podniku“, ročník II, číslo 2/2012.
ISSN: 1338-435X

Multikriteriálne hodnotenie výkonnosti podnikových procesov (slovenský jazyk)
Zborník prednášok a príspevkov - medzinárodná odborná konferencia PROCESNÉ RIADENIE 2011.
ISBN: 978-80-969519-6-3.

Procesy a ich inovácie (slovenský jazyk)
Zborník prednášok a príspevkov - medzinárodná vedecká konferencia In Look Days 2011.
ISBN: 978-80-970118-2-6.

The Performance of logistic processes (anglický jazyk)
CARPATHIAN LOGISTICS CONGRESS CLC´2011 – TRANSPORT & LOGISTICS, 9th Special Issue.
ISSN: 1451-107X.

Zažeňte krízu inováciami (slovenský jazyk)
Bratislava: Pravda XXI/60, Príloha MEDIAPLANET č. 2. 2011.

Logistika a procesné riadenie (slovenský jazyk)
6. mimoriadne číslo časopisu LOGISTIKA A DOPRAVA – TRANSPORT & LOGISTICS. 2009.
ISSN: 1451-107X.

Nové trendy pre zvyšovanie konkurencieschopnosti (slovenský jazyk)
Zborník prednášok z XV. medzinárodnej konferencie pri príležitosti Svetového dňa kvality- 2008.
ISBN: 978-80-970047-2-9.

Podporujú súčasné IS procesy organizácií dostatočne? (slovenský jazyk)
Bratislava: INFOWARE č. 11/2008.
ISSN: 1335-4787.

Procesná analýza – nevyhnutný predpoklad efektívnej implementácie informačných systémov (slovenský jazyk)
Zborník prednášok a príspevkov - medzinárodná odborná konferencia PROCESNÉ RIADENIE 2007.
ISBN: 978-80-969519-3-2.

Podniková strategie a Balanced Scorecard (český jazyk)
http://www.contros.cz/publikace/ITS-GPS.htm

Система менеджмента качества — стратегический инструмент социальной модели (ruský jazyk)
http://medprivat.ru/files/forum_02/1day/13—Kovalenko-Samara.ppt

Формирование стратегии управления результатом   (ruský jazyk)
http://medprivat.ru/files/forum_02/1day/7—Pavlov051005_1part.ppt

Процессы (ruský jazyk)
http://www.big.spb.ru/consulting/consulting_projects/process/

A decision support system based on fuzzy predicate logic abducation and remote querying (anglický jazyk)
http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=2001595

Low retrieval remote querying dialogue with fuzzy conceptual, syntatical and linguistical unification (anglický jazyk)
http://link.springer.com/chapter/10.1007%2FBFb0056003#