Aktuality

13. októbra 2021 Medzinárodná odborná konferencia "Progresívne prístupy a metódy zvyšovania efektívnosti a výkonnosti organizácií"

Slovenská asociácia procesného riadenia v spolupráci s občianskym združením  BPUGTM SLOVENSKO a s Fakultou managementu Univerzity Komenského v Bratislave nebude v roku 2021 organizovať medzinárodnú odbornú konferenciu pod vyššie uvedeným názvom z dôvodu opatrení a obmedzení súvisiacich s pandémiou COVID 19.

4. júna 2020 Nová akreditácia certifikačných kurzov v oblasti procesného riadenia

Slovenská asociácia procesného riadenia získala v júni 2020 novú akreditáciu na kurzy v oblasti procesného riadenia.