Projekty


Projekt "Vypracovanie vzorového procesného modelu MSP, poskytujúceho služby"

 


Projekt "Rozvoj ľudských zdrojov a zvyšovanie efektívnosti mimovládnych organizácií"