Partnerstvo SAPRIA

Partneri SAPRIA zohrávajú významnú úlohu pri napĺňaní poslania SAPRIA a realizácií jednotlivých aktivít prostredníctvom svojej finančnej, materiálnej a mediálnej podpory. Tvoria dôležitý spojovací článok medzi podnikmi a konzultačnými firmami na jednej strane a Slovenskou asociáciou procesného riadenia na strane druhej. Aj na základe ich podpory môže SAPRIA plniť funkciu integrátora BPM na Slovensku, štandardizovať, profesionalizovať a rozvíjať trh procesného riadenia.

 

 

Ako sa stať partnerom SAPRIA

V prípade vášho záujmu stať sa jedným z partnerov SAPRIA, prosíme, kontaktujte sa s nami. Radi si s vami dohodneme osobné stretnutie a predstavíme vám všetky možnosti spolupráce.

 

Kontaktná osoba pre partnerstvo občianskeho združenia SAPRIA

RNDr. Ján Sabol, PhD, predseda predsedníctva (jan.sabol@sapria.sk)