Redakčná rada

Redakčná rada časopisu Procesný manažér (ISSN: 1336 - 8680)

Členovia redakčnej rady

RNDr. Ján Sabol, PhD. - predseda predsedníctva
Prof. Ing. Václav Řepa, CSc. - člen predsedníctva
Prof. Ing. Peter Sakál, CSc. - člen predsedníctva
Doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc.
Ing. Patrik Richnák, PhD.

Výkonný redaktor

Vladimír Gališin

Inzercia

Vladimír Gališin