Konferencie

Medzinárodná odborná konferencia "Progresívne prístupy a metódy zvyšovania efektívnosti a výkonnosti organizácii"

Slovenská asociácia procesného riadenia v spolupráci s občianskymi združením BPUGTM SLOVENSKO a s Fakultou managementu Univerzity Komenského v Bratislva nebude v roku 2021 organizovať medzinárodnú odbornú konferenciu pod vyššie uvedným názvom z dôvodu opatrení a obmedzení súvvisiacich s pandémiou COVID-19.