Kontakt

Sídlo asociácie
Slovenská asociácia procesného riadenia
Timonova 27
040 01 Košice
Slovenská republika

Tel.:       +421-(0)-55-7898407
E-mail: jan.sabol@sapria.sk,
              vladimir.galisin@sapria.sk
Web:     www.sapria.sk

IČO: 42030811
DIČ: 2022209728
Acc.No.: 262 503 3127 / 1100, Tatra banka
SWIFT: TATR SK BX
             SK27 1100 0000 0026 2503 3127


Opýtajte sa