Partneri akcií

Partneri akcií SAPRIA vytvárajú vhodné podmienky na realizáciu aktivít Slovenskej asociácie procesného riadenia prostredníctvom finančnej, materiálnej, technickej, organizačnej alebo mediálnej podpory akcií organizovaných Slovenskou asociáciou procesného riadenia.

 

 

V prípade vášho záujmu stať sa partnerom akcie SAPRIA, prosíme, kontaktujte sa s nami. Radi si s vami dohodneme osobné stretnutie a predstavíme vám všetky možnosti spolupráce.

 

Kontaktná osoba pre partnerstvo s občianskym združením SAPRIA

RNDr. Ján Sabol, PhD, predseda predsedníctva (jan.sabol@sapria.sk)