Medzinárodná odborná konferencia "Progresívne prístupy a metódy zvyšovania efektívnosti a výkonnosti organizácií"

Pridané: 13. októbra 2021

Slovenská asociácia procesného riadenia v spolupráci s občianskym združením  BPUGTM SLOVENSKO a s Fakultou managementu Univerzity Komenského v Bratislave nebude v roku 2021 organizovať medzinárodnú odbornú konferenciu pod vyššie uvedeným názvom z dôvodu opatrení a obmedzení súvisiacich s pandémiou COVID 19.