Prihláška na certifikáciu procesných manažérov

Druh kurzu: (vyznačte možnosť):Poznámka:
Certifikačný kurz je zabezpečovaný subdodávateľsky zmluvným partnerom SAPRIA. Samotnú certifikáciu vykonáva SAPRIA vo forme subdodávky pre jej zmluvného partnera.

Člen SAPRIA (vyznačte možnosť):


Členské organizácie a členovia SAPRIA majú 20% zľavu z ceny kurzu.

Faktúra za uvedený počet účastníkov bude vystavená na základe objednávky vybraného kurzu, vrátane počtu účastníkov, zmluvným partnerom SAPRIA do 3 dní od ukončenia kurzu. Zmluvný partner SAPRIA, zabezpečujúci kurz, bude oznámený potencionálnym účastníkom kurzu najmenej 7 dní pred jeho konaním.

 

POZNÁMKY:

 

1. Cena za certifikáciu pre každého účastníka zahŕňa:

  • organizačné zabezpečenie
  • certifikačnú skúšku a vydanie certifikátu
  • miestnosť s pripojením na internet.

2. Storno podmienky:

SAPRIA si vyhradzuje právo storna prihlášky na certifikáciu v prípade, že počet účastníkov nebude dostatočný.
Záväzná prihláška môže byť zrušená telefonicky alebo mailom najneskôr 10 dní pred konaním certifikácie.

 

Vyplnením a zaslaním formulára súhlasím so spracovaním a používaním mnou uvedených údajov, a to výlučne pre vnútorné potreby SAPRIA.