Prihláška na certifikačný kurz a certifikáciu

Druh kurzu: (vyznačte možnosť):Absolvovanie certifikačnej skúšky hneď po ukončení kurzu (vyznačte možnosť):


Člen SAPRIA (vyznačte možnosť):


Členské organizácie a členovia SAPRIA majú 20% zľavu z ceny kurzu.

Faktúra za uvedený počet účastníkov bude vystavená na základe objednávky vybraného kurzu, vrátane počtu účastníkov, zmluvným partnerom SAPRIA do 3 dní od ukončenia kurzu. Zmluvný partner SAPRIA, zabezpečujúci kurz, bude oznámený potencionálnym účastníkom kurzu najmenej 7 dní pred jeho konaním.

 

POZNÁMKY:

 

1. Celková cena (certifikačný kurz, certifikácia) pre každeho účastníka zahŕňa:

  • náklady na lektorov
  • učebné materiály
  • organizačné zabezpečenie
  • certifikačnú skúšku a vydanie certifikátu
  • občerstvenie počas kurzu
  • vybavenie miestnosti didaktickou technikou a pripojením na internet

2. Odporúčané znenie objednávky pre zmluvného partnera SAPRIA:

Objednávame u Vás kurz /uviesť druh kurzu/ pre /uviesť počet účastníkov/ účastníkov v dňoch /uviesť termín konania kurzu/.

3. Storno podmienky:

Zmluvný partner SAPRIA si vyhradzuje právo storna kurzu v prípade, že počet účastníkov nebude dostatočný. Záväzná prihláška môže byť zrušená telefonicky alebo mailom najneskôr 10 dní pred konaním kurzu.

 

Vyplnením a zaslaním formulára súhlasím so spracovaním a používaním mnou uvedených údajov, a to výlučne pre vnútorné potreby SAPRIA.